Vintage Cornucopia

Sold out
  • Vintage Cornucopia

Vintage Cornucopia

Sold out
  • Green tinted glass
  • 13” long no identifying markings
  • Set of two